Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

street [stri:t]substantivgatain (amer. on) the street på gatan; börs. [som företas] efter stängningsdags (på efterbörsen)they are not in the same street as (with) vard. de står inte i samma klass som, de kan inte jämföras medwalk (be, go) on the streets el. walk the streets om prostituerad gå på gatanit's just (right) up my street vard. det passar mig precis, här är jag på min mammas gatabe streets ahead [of sb] vard. ligga långt före [ngn], vara [ngn] helt överlägsen
street cred [ˈstri:tkred]substantivvard.se street credibility
street lighting [ˈstri:tˌlaɪtɪŋ]substantivgatubelysning
side street [ˈsaɪdstri:t]substantivsidogata
Harley Street [ˈhɑ:lɪstri:t]Londons förnämsta läkargata
cross street [ˈkrɒsstri:t]substantivamer. tvärgata
high street [ˈhaɪstri:t]substantivstorgata, huvudgata
street value [ˈstri:tˌvælju:]substantivvärde på gatan
street sweeper [ˈstri:tˌswi:pə]substantivgatsopare, renhållningsarbetaresopmaskin
off-street [ˌɒfˈstri:t]adjektivpå bakgator[na], på sidogator[na] <off-street parking>
© NE Nationalencyklopedin AB