Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

street [stri:t]substgatathey are not in the same street vard. de står inte i samma klassbe on the streets om prostituerad gå på gatanwalk the streets a) vara hemlös b) om prostituerad gå på gatanit’s just up (amer. down) my street vard. det passar mig precisbe streets ahead of sb vard. ligga långt före ngn
street-walker [ˈstri:tˌwɔ:kə]substgatflicka
street-sweeper [ˈstri:tˌswi:pə]substgatsopare
street-cleaner [ˈstri:tˌkli:nə]substgatsopare
Wall Street [ˈwɔ:lstri:t]gata i New York, där börsen är belägenon Wall Street på den amerikanska börsen
2 St.förk. för street
cobbled [ˈkɒbld]adjektivkullerstensbelagdcobbled street kullerstensgata
fighting [ˈfaɪtɪŋ]subststrid, strider <street fighting>, kampslagsmål
one-way [ˈwʌnweɪ]adjektivenkelriktad <a one-way street>amer.one-way ticket enkel biljett
along [əˈlɒŋ]prepositionlängsalong the street längs gatan, gatan fram
[əˈlɒŋ]adverbframåtcome along! kom nu!, raska på!along with tillsammans med, jämteall along hela tiden
© NE Nationalencyklopedin AB