Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stranger [ˈstreɪndʒə]substfrämlingpl. strangers främlingar, främmande människor, obekanta
complete [kəmˈpli:t]adjektivkomplett, fullständig <a complete stranger>avslutad, färdigfullkomlig
[kəmˈpli:t]verbavsluta, slutföra, fullbordakomplettera, göra fullständigfylla i <complete a form>
truth [tru:θ, pl. tru:ðz]substsanningtruth is stranger than fiction verkligheten är underbarare än diktenthe truth of the matter det verkliga förhållandet, sanningento tell the truth sanningen att sägatell sb some home truths säga ngn några beska sanningar
© NE Nationalencyklopedin AB