Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 strain [streɪn]substantiv[släkt]drag, inslag <a strain of insanity in the family>biol. stam <a strain of bacteria>, ras; sort, art <a new strain of wheat>
1 strain [streɪn]transitivt verb (se äv. strained)spänna, sträcka a) anstränga, slita (fresta) på b) överanstränga, överbelastastrain one's ears lyssna spänt, skärpa hörselnstrain every nerve anstränga sig till det ytterstastrain oneself överanstränga sigmed. sträcka <strain a muscle>fresta, pröva <strain sb's patience>hårdra, pressa <strain the meaning of a word>sila, filtrera; passera
intransitivt verbanstränga (spänna) sig; streta, slita; sträva <plants straining upwards>; krysta vid avföringstrain at a) streta (slita) med <strain at the oars> b) slita [och dra] i <strain at a chain> a) silas, filtreras b) sila, sippra c)strain at a gnat and swallow a camel bildl. sila mygg och svälja kameler
substantivspänning, töjning; tekn. äv. påkänning, påfrestning, tryck a) ansträngning, påfrestning <on för>; press, stress <the strain of modern life>mental strain psykisk påfrestningnervous strain nervpress, stressit's a strain on the eyes det är ansträngande för ögonenit's a strain on my nerves det sliter på nervernaput a great strain on ta hårt på, hårt ansträngastand the strain stå rycken, stå pallbe under severe strain vara utsatt för hårda påfrestningar b) utmattning, överansträngningmed. sträckningvanl. pl. strains toner, musik
eye strain [ˈaɪstreɪn]substantivöveransträngning av ögonen
repetitive strain injury [rɪˌpetətɪvˈstreɪnˌɪn(d)ʒ(ə)rɪ]substantivmed.se RS
RSI [ˌɑ:resˈaɪ]substantivmed. förk. för repetitive strain injurybelastningsskada i arm, hand el. handled
strained [streɪnd]adjektivspänd etc.; jfr strainbildl. a) spänd <strained attention>strained relations spänt förhållande, spänning b) ansträngd, tvungen, forcerad <strained laughter> c) skruvad, sökt <strained interpretation>
leash [li:ʃ, vanl. amer.]substantiv[hund]koppel, remgive full leash to bildl. ge fria tyglar åtkeep sb on a tight leash hålla ngn hårt, hålla efter ngn ordentligtstrain at the leash dra (rycka, slita) i kopplet äv. bildl.on a leash el. on the leash i koppeltransitivt verbkoppla; föra i koppel
muscle [ˈmʌsl]substantivmuskelpl. muscles äv. muskulaturnot move a muscle inte röra en fena; inte ändra en minpull (strain) a muscle sträcka en muskel, få en muskelsträckningmuskler; muskelstyrka
intransitivt verbvard.muscle in tränga (nästla) sig in <on , i>; hålla sig framme, försöka komma med på ett hörn
transitivt verbvard.muscle one's way tränga sig [fram]muscle one's way into ⁅the conversation⁆ lägga sig i…
crack [kræk] (se äv. cracked, cracking)intransitivt verb (jfr crack)knaka; braka; knalla, smällaspricka, bristakollapsa, knäckas <crack under the strain>om röst brytas
transitivt verb (jfr crack)klatscha (knäppa, smälla) med; få att knaka <crack the joints of one's fingers>spräcka, slå (ha) sönder; knäcka <crack nuts>knäcka <crack a problem>, forcera <crack a code>slå (klappa) till <crack sb over (i) the head>spränga äv. bildl. <crack a safe, crack a drug ring>spräcka röstcrack a bottle of wine knäcka en flaska vin; crack jokes vitsa, dra vitsar, skämta
substantivknakande, brak, knall, smäll, skrälltill the crack of doom till domedagspricka; springaskavank; spricka <a crack in the façade>vard. smäll, klatsch; hårt slag <give sb a crack on (i) the head>at the crack of dawn vard. i gryningenvard. spydighet, elakhetmake a crack at sb ge ngn en kängavard.,have a crack at sth försöka [sig på] ngtvard. toppman, trumfesssl. crack narkotika
adjektivvard. förstklassig, finfin; mäster- <a crack shot>; elit- <a crack player>, topp- <a crack team>transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. adj.:crack down onvard. slå ner på, klämma åtcrack opencrack upvard.kollapsa, klappa ihop, ta knäcken på sigkrascha [med], kvadda <crack up a car>he's not all he's cracked up to be så bra [som folk säger] är han inte
© NE Nationalencyklopedin AB