Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sweep [swi:p] (swept swept)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassopa, fejasweep clean sopa rensweep out sopa rent i (på)sweep the chimney sota skorstenen2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassvepa, fara, komma susande <along fram; over fram, över>, sträcka (utbreda) sig3sweep along rycka med sigsweep aside fösa åt sidansweep away sopa bort (undan), rycka bort (undan)be swept off one’s feet a) ryckas med, tas med storm b) kastas omkull4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassvepa fram över, dra fram över (genom)5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdragga
[swi:p]substsopninggive the room a good sweep sopa ordentligt i rummetmake a clean sweep göra rent hus <of med>at one sweep el. in one sweep i ett svep, i ett dragsotningperson sotare
© NE Nationalencyklopedin AB