Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stop-over [ˈstɒpˌəʊvə]substavbrott, uppehåll
stop [stɒp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstoppa, stanna, hindrastop thief! ta fast tjuven!stop at nothing inte sky några medelstop by for a chat titta in för en pratstundstop dead tvärstannastop over stanna över <at i, vid>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassluta, sluta med <stop that nonsense!>stop it! sluta!, låt bli!, lägg av!stop work a) sluta arbeta b) lägga ner arbetet3stop el. stop up stoppa igen, proppa igen, täppa till (igen) <stop a leak>stop one’s ears hålla för öronenmy nose is stopped up jag är täppt i näsanthe pipe is stopped up röret är igentäppt4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom ljud m.m. sluta, upphöra5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. stanna <stop at home>, bo <stop at a hotel>stop the night stanna över, ligga överstop for stanna kvar till <won’t you stop for dinner?>he is stopping here for a week han bor här en veckastop up late stanna uppe länge
[stɒp]subststopp, uppehåll, avbrottcome to a full stop avstanna helt; göra haltput a stop to sätta stopp för, sätta p förhållplats <bus stop>skiljeteckenfull stop punkt
play [pleɪ]verblekaspelaplay for time försöka vinna tid, maskaplay in goal stå i målspela mot <England played Brazil>
[pleɪ]verb [pleɪ]substlek; spelpjäs, skådespel, teaterstyckebe in full play vara i full gångbring into play el. call into play sätta i gång, sätta i rörelsefritt spelrumhave free play ha fritt spelrum (med adv. o. prep.)play aboutplay aroundspringa omkring och lekastop playing about (around)! sluta upp och larva dig!play about with el. play around with leka med, fingra påplay backplay downtona ner, avdramatiseraplay overspela igenom <play over a tape>play upvard. bråka, ställa till besvärförstora upp
work [wɜ:k]substarbete, jobb, uppgift <that is his life’s work>work experience arbetserfarenhet, verkall work and no play makes Jack a dull boy bara arbete gör ingen gladgood work! fint!, bra gjort!it was hard work getting there det var jobbigt att komma ditthat was quick work det gick undana job of work ett arbete <he always does a fine job of work>a piece of worka)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasett arbete, en prestationb)   he is a nasty piece of work vard. han är en ful fiskI had my work cut out to finish the dictionary jag hade fullt sjå med att få ordboken färdighe has done great work for his country han har gjort stora insatser för sitt landmany hands make light work ordspr. ju fler som hjälper till, dess lättare går detmake quick work of klara av kvicktmake short work of göra processen kort medstop work a) sluta arbeta b) lägga ner arbetetat work a) på arbetet <don’t phone him at work> b) i arbete, i drift, i gång <we saw the machine at work>be at work on arbeta på, hålla på medout of work utan arbete, arbetslösbe thrown out of work bli arbetslösset to work at sth ta itu med ngtverk <the works of Shakespeare>, arbetea work of art ett konstverka new work on modern art ett nytt arbete om modern konstworks fabrik <a new works>, bruk, verkpl. works verk, mekanismpublic works offentliga arbeten
[wɜ:k] (worked worked, i betydelse 4 o. 6 wrought wrought)
verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasarbeta, jobba, verka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfungera, funka <the pump works>, arbeta, <it works smoothly>, drivas <this machine works by electricity>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslyckas, fungera, klaffa, funka <will this new plan work?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmanövrera, hantera; driva <this machine is worked by electricity>work sb to death låta ngn arbeta ihjäl sigwork oneself to death arbeta ihjäl sig5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasåstadkomma <time had wrought great changes>, vålla, orsaka6work one’s way arbeta sig framwork one’s way el. work one’s way up arbeta sig upp
[wɜ:k] (worked worked)
verb (med adv. o. prep.)work againstarbeta emot, motarbetawe are working against time det är en kapplöpning med tidenwork atarbeta på, arbeta medwork awayarbeta vidare <at, on >, arbeta undan, jobba påwork forarbeta för, arbeta åt <work for sb>work for one’s exam arbeta på sin examenwork freeslita sig loss, lossnawork loosesläppa, lossna <the screw has worked loose>work onarbeta på, arbeta medpåverka, bearbeta, spela på <work on sb’s feelings>work oututarbeta <work out a plan, work out a scheme>, utforma, arbeta framräkna ut, räkna fram; lösa <work out a problem>, tydautvecklas, <let us see how it works out>; lyckas <he hoped the plan would work out>it may work out all right det kommer nog att gå brathese things work themselves out sådant brukar ordna sigwork out at uppgå till, gå på <the total works out at £10>work overwork towardsarbeta för <work towards a peaceful settlement>work uparbeta upp, driva upp <work up a business>bearbeta, förädla, arbeta uppwork oneself up hetsa upp sig, jaga upp sigperf. p. worked up upphetsad, upprördget all worked up over nothing hetsa upp sig för ingenting
© NE Nationalencyklopedin AB