Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 stoop [stu:p]substamer. öppen veranda
1 stoop [stu:p]verbluta sig, böja sig, luta sig ned, böja sig ned <ofta stoop down>nedlåta sig <stoop to telling lies>
[stu:p]substkutryggighetwith a stoop kutryggig
© NE Nationalencyklopedin AB