Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stolen [ˈstəʊlən]perf. p. av steal
receiver [rɪˈsi:və]substmottagarereceiver of stolen goods el. receiver hälareelektr. mottagare, mottagningsapparattelefonlur
restore [rɪˈstɔ:]verbåterställa; återlämna <restore stolen property>; återupprättarestore to life återkalla till livetrestaurera, renoveraåterinsätta <to i>restore sb to power återföra ngn till makten
steal [sti:l] (stole stolen)verbstjälasteal a glance at kasta en förstulen blick påsmyga, smyga sig <away undan, bort>
lest [lest]konjunktionför att inte, så att inte <I took it away lest it should be stolen>efter ord för t.ex. fruktan, oro för att <we were afraid lest he should come late>
place [pleɪs]substställe, platsat my place hemma hos migput yourself in my place sätt dig i min situationin place of i stället förin places på sina ställenin your place situation i ditt ställeout of place inte på sin plats, olämpligfeel out of place känna sig bortkommenthe chair looks out of place there stolen passar inte därall over the place överallt, huller om bullertake place äga rumsittplatsany place el. some place amer. någonstanschange places byta platsutrymme
[pleɪs]verbplacera, sätta, ställa, lägga
© NE Nationalencyklopedin AB