Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stock [stɒk]substlager, förrådtake stock a) göra en inventering b) granska lägethave in stock el. keep in stock lagerföra, ha i lagerbe out of stock vara slut, vara slut på lagretekon. aktierstocks and shares el. stocks börspapper, fondpapperhärstamning, släkt <of Dutch stock>blomma lövkojabuljong, spadboskap, kreatursbesättning
[stɒk]adjektivstereotyp, klichéartad <stock situations>stock example typexempelstock sizes standardstorlekarstock exchange el. stock market börs, fondbörs
[stɒk]verbfylla med lager <stock the shelves>well stocked with välförsedd med, välsorterad i (med)lagerföra, ha på lagerstock up fylla på lagret av
stock-still [ˌstɒkˈstɪl]adjektivalldeles stilla
laughing-stock [ˈlɑ:fɪŋstɒk]subståtlöje, driftkucku
log [lɒg]subststocksleep like a log sova som en stockvedträsjö. logg
[lɒg] (-gg-)
verbdata.log in logga inlog out logga ut
1 top [tɒp]substsnurrasleep like a top sova som en stock
exchange [ɪksˈtʃeɪndʒ]substbyteexchange of letters brevväxlingexchange of views meningsutbytein exchange for i utbyte motekon. växling av pengarrate of exchange växelkursexchange el. bill of exchange växelbörs <the Stock Exchange>
[ɪksˈtʃeɪndʒ]verbbyta, byta utväxla <exchange words>
2 lock [lɒk]substlåsunder lock and key inom lås och bomput sth under lock and key låsa in ngtlock, stock and barrel rubb och stubbsluss
[lɒk]verblåsa, stänga med låslock out a) låsa ut b) lockoutalock up a) låsa till, stänga till <lock up a room> b) låsa in, spärra in <lock up a prisoner>gå i lås, låsas, gå att låsalock up låsa efter siglåsa sig
© NE Nationalencyklopedin AB