Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 still [stɪl]adverbtyst och stilla <sit still>ännu, fortfarande <he is still busy>when still a child redan som barn (vid komparativ) ännu <still better>
2 still [stɪl]substdestillationsapparatbränneri
1 still [stɪl]adjektivstilla, tystkeep still hålla sig stilla
[stɪl]substfoto. stillbild; reklambild ur film
[stɪl]konjunktionlikväl, ändå, dock
still life [ˌstɪlˈlaɪf] (pl. still lifes)substkonst. stilleben
stock-still [ˌstɒkˈstɪl]adjektivalldeles stilla
strong [strɒŋ]adjektivstark, kraftigstor <there is a strong likelihood that…>ivrig, varm <strong supporters>
[strɒŋ]adverbstarkt, kraftigt <smell strong>be still going strong vard. ännu vara i sin fulla kraft; vara i full gång
youngjʌŋadjektivungyoung bird fågelungemy young brother min lillebrora young child ett litet barnyoung lady! unga dam!, min unga fröken!his young lady vard. hans flickvänher young man hennes pojkvänyoung ones ungarthe evening is still young el. the night is still young kvällen har bara börjatthe young de unga, ungdomenungdomlig
jʌŋsubst pldjurs ungarbring forth young få ungar, föda ungarwith young dräktig
freeze [fri:z] (froze frozen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfrysa; komma att frysa2freeze over frysa till3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfrysa ned (in), djupfrysa <freeze meat>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasisa sig <the blood froze in his veins>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstanna, stå still
[fri:z]substfrost, köldknäppwage freeze el. freeze lönestopp
process [ˈprəʊses]substförloppin the process of construction under byggnadI’m still in the process of moving jag håller fortfarande på med att flyttaprocess <chemical processes>; tekn. metod <the Bessemer process>
[ˈprəʊses]verbtekn. el. data. behandla, bearbetaprocessed cheese smältost
1 line [laɪn]substlinjelina; metrevklädstreckelektr. el. tele. ledningstand in line spec. amer. stå i kö, köalänga, räcka, filrad <page 10 line 5>drop me a line skriv några raderversradteat.vanligen pl. lines replik <the actor had forgotten his lines>, roll <he knew his lines>släktgren, led; ättfack, bransch <what line is he in?>saving is not in my line att spara ligger inte för mighand. vara, sortiment <a cheap line in hats>diverse fraser och uttryck:line of action förfaringssättline of business affärsgren, branschline of goods varuslagbe in line with ligga helt i linje medare you still on the line? är du kvar i telefon?bring sth into line with bringa ngt i överensstämmelse meddraw the line at a) dra gränsen vid, säga stopp b) inte vilja gå med påline engaged el. amer.line busy tele. upptaget!fall into line mil. falla in i ledethold the line, please! tele. var god och vänta!take a strong line el. take a hard line uppträda bestämt
[laɪn]verblinjeraline el. line up rada upp; mil. ställa upp på linjeline up köa, ställa upp sigstå utefter, kanta <people lined the streets>göra rynkig, fåra t.ex. pannan
© NE Nationalencyklopedin AB