Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

step [step]subststeg <walk with slow steps>; dansstega step in the right direction ett steg i rätt riktningkeep step hålla takten, gå i taktkeep in step with el. keep step with hålla jämna steg med, gå i takt medwatch one’s step el. mind one’s step se sig för, se sig noga för, se uppstep by step steg för steg, gradvisin step i taktout of step i otaktåtgärdtake steps vidta åtgärdertrappsteg, trappapl. steps yttertrappa; trappstegea flight of steps en trappastegpinne, fotstegpl. steps trappstege
[step] (-pp-)
verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasstiga, kliva, , trampa <step on the brake>step this way! var så god, den här vägen!step into a car kliva in i en bil
[step] (-pp-)
verb (med adv. o. prep.)step asidestiga åt sidan, kliva åt sidanstep downstiga nerträda tillbakagradvis minska, sänka <step down production>step forwardstiga fram, träda framstep instiga in, stiga påingripastep insidestiga (kliva, gå) instep offstega upp, stega utstep on itvard.bil. gasa påskynda påstep outstega upp, stega utstep updriva upp, öka, intensifiera
breach [bri:tʃ]substbrytning, brytandebreach of discipline disciplinbrottbreach of duty tjänstefelbreach of promise brutet äktenskapslöftebräsch, hålstep into the breach el. fill the breach rycka in
[bri:tʃ]verbslå en bräsch i
© NE Nationalencyklopedin AB