Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

steering-column [ˈstɪərɪŋˌkɒləm]substbil. rattstång
steering-wheel [ˈstɪərɪŋwi:l]substbil. ratt
power-steering [ˈpaʊəˌstɪərɪŋ]substbil. servostyrning
steering-lock [ˈstɪərɪŋlɒk]substbil. rattlås
© NE Nationalencyklopedin AB