Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

steer [stɪə]verbstyra <steer a car> <for till, mot>, manövrera <steer a ship>steer clear of undvikalotsa <steer a bill through Parliament>
© NE Nationalencyklopedin AB