Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

status quo [ˌsteɪtəsˈkwəʊ]substantivlat.the status quo status quo
holding operation [ˈhəʊldɪŋˌɒpəˈreɪʃ(ə)n]substantivuppehållande verksamhet (aktion), bibehållande av status quo
© NE Nationalencyklopedin AB