Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

status [ˈsteɪtəs]substställning, status, rang
standing [ˈstændɪŋ]adjektivstående, upprättstående; stillaståendestående <a standing army, a standing joke>
[ˈstændɪŋ]substståendestanding room ståplats, ståplatserställning, status, anseendea man of high standing en mycket ansedd manof long standing av gammalt datum, långvarig
© NE Nationalencyklopedin AB