Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

statue [ˈstætʃu:, -tju:]substantivstaty, bildstod
Statue of Liberty [ˌstætʃu:əvˈlɪbətɪ]substantivthe Statue of Liberty frihetsgudinnan i New Yorks hamn
equestrian [ɪˈkwestrɪən, eˈk-]adjektivrid- <equestrian skill>; ryttar- <an equestrian statue>equestrian sports hästsportsubstantivryttare, ryttarinna; konstberidare
unveil [ˌʌnˈveɪl]transitivt verbta slöjan från <unveil one's face>; avtäcka, låta täckelset falla från <unveil a statue>bildl. avslöja, röja <unveil a secret>, blotta, visa
erect [ɪˈrekt]adjektivupprätt, rak <walk erect>, [upprätt]stående <erect position>; [upp]rest; upplyft om hand; högburen <with one's head erect>; fysiol. erigerad, styv
transitivt verbresa <erect a statue>, uppföra <erect a building>; bygga [upp]resa [upp], ställa upprättupprätta, inrätta, bilda, grunda
marble [ˈmɑ:bl]substantivmarmormarmorskulptur, marmorstatykula till kulspelmarbles kulspelplay marbles spela kulavard.have all one's marbles vara klar i knoppen, vara [riktigt] skärpthe has lost his marbles han är inte riktigt klok, han är från vettet
adjektivmarmor- <a marble statue, a marble tomb>; bildl. marmorvit <a marble brow>, marmorhård, marmorkall
1 mount [maʊnt]transitivt verb (jfr äv. mounted)sätta upp; installera; göra [i ordning] <mount an exhibition>; montera <mount a gun on a carriage, mount insects, mount pictures>; klistra (sätta) upp (in) [i album] <mount stamps>; uppfodra; infatta <mount a diamond in a ring>; rama in; besätta; beslågå (springa) uppför <mount the stairs>; stiga (gå, klättra) upp på (i) <mount a platform, mount a pulpit>; bestiga <mount the throne>mount a horse sitta upp, stiga till hästplacera <on > <mount a statue on a foundation>sätta upp, iscensätta <mount a play>om djur betäcka, bestigamil. sätta i gång, öppnamount an offensive äv. ta till offensivenmount guard a) gå ˈpå (överta) vakten, ställa sig på vakt b) gå på vakt, stå på post, hålla vakt c) sätta ut vakt
intransitivt verb (jfr äv. mounted)bildl.,mount el. mount up stiga, växa, gå (rusa) i höjden <bills mount up quickly at hotels>stiga; stiga (gå, klättra) upp <on >; gå uppför; höja sigsitta upp, stiga till häst
substantivkartong, papper, underlag o.d. som bakgrund till bilder m.m.[rid]hästmontering; infattning; inramning; beslagmil. stativ, lavett[age]
© NE Nationalencyklopedin AB