Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

standard [ˈstændəd]subststandardmått, standard, norm, måttstock, nivåstandard of living levnadsstandardbelow the standard under det normala, undermåligcome up to standard el. be up to standard hålla måttetstandar <the royal standard>, fanastandard lamp golvlampa
[ˈstændəd]adjektivstandard-, normal- <standard time, standard weights>, normalStandard English engelskt riksspråk
double standard [ˌdʌblˈstændəd]substdubbelmoral
standard-bearer [ˈstændədˌbeərə]substfanbärare, banerförare
living [ˈlɪvɪŋ]adjektivlevandeare your parents living? lever dina föräldrar?in living memory i mannaminne
[ˈlɪvɪŋ]substliv, att leva <living is expensive these days>standard of living levnadsstandardlevebrödearn a (one’s) living el. make a (one’s) living förtjäna sitt uppehälle <by >what does he do for a living? vad sysslar han med?, vad lever han av?kyrkl. pastorat (före subst.) livs-, levnads- <living conditions>living quarters bostada living wage en lön som man kan leva på
2 pitch [pɪtʃ]verbsätta (ställa) upp i fast läge, slå upp, resa <pitch a tent>pitch camp slå lägerkasta, slänga; i baseball kastamusik. stämma <pitched too high>pitched battle fältslagom fartyg stampa; om flygplan tippa, kränga
[pɪtʃ]verb [pɪtʃ]substgrad <a high pitch of efficiency>, toppat its highest pitch på höjdpunktenhe was roused to a pitch of frenzy han blev utom sig av raseritonhöjd, tonlägeabsolute pitch el. perfect pitch absolut gehörstandard pitch normaltonkastfotbollsplan, planfast plats för t.ex. gatuförsäljningsales pitch försäljarjargong (med adv. o. prep.)pitch invard.hugga invara med, bidrapitch intovard.gå lös påta itu med
© NE Nationalencyklopedin AB