Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stack [stæk]subststack av t.ex. hötrave <a stack of books>, stapel <a stack of boards>, hög <a stack of papers>skorstensgrupp av sammanbyggda pipor, skorsten på ångbåt, ånglok m.m.
[stæk]verbstack el. stack up stapla, stapla upp, trava
hill [hɪl]substkulle, bergas old as the hills gammal som gatan, urgammalbackehög av t.ex. jord, sand, stack <anthill>
bone [bəʊn]substben, benknotabe chilled to the bone el. be frozen to the bone frysa ända in i märgenwork sb to the bone låta ngn arbeta som en slavwork one’s fingers to the bone arbeta som en slavbone of contention tvistefröhave a bone to pick with sb vard. ha en gås oplockad med ngnhe made no bones about the fact that… vard. han stack inte under stol med att…
[bəʊn]verbbena fisk; bena ur
© NE Nationalencyklopedin AB