Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stab [stæb] (-bb-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka ned, genomborra2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka, köra <stab a weapon into>stab sb in the back angripa lömskt falla ngn i ryggen
[stæb]subststick, stinga stab in the back lömskt angrepp en dolkstöt i ryggenplötslig smärta; sting <a stab of pain>
staff [stɑ:f]subststavthe staff of life brödetflaggstångpersonal <office staff>, stabstaff room lärarrum, personalrumteaching staff lärarkår, lärarpersonaltemporary staff extrapersonalmil. stab
[stɑ:f]verbskaffa (anställa) personal till, bemanna
© NE Nationalencyklopedin AB