Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

root [ru:t]substrotroot beer spec. amer. läskedryck smaksatt med växtextraktthe root cause grundorsakenroot filling rotfyllning i tandtake root slå rot, få rotfästebe at the root of vara roten och upphovet tillpull (tear) up by the roots rycka upp med roten (rötterna)mat. rotsquare root kvadratrot
[ru:t]verbslå rotdeeply rooted djupt rotad; inrotadbe rooted in ha sin grund iroot out utrota
square [skweə]substfyrkant, ruta, kvadratwe are back to square one vi är tillbaka på ruta etttorg; fyrkantig öppen platsbarrack square mil. kaserngård
[skweə]adjektivfyrkantiga room four metres square ett rum som mäter fyra meter i kvadratsquare dance kontradans av 4 parsquare foot kvadratfotsquare root kvadratrotreglerad, balanserad <get one’s accounts square>jämn, kvittget square with vard. göra upp med <get square with one’s creditors>renhårig, ärligget a square deal bli rättvist behandladsquare meal stadig måltid
[skweə]verbrutasquared paper rutigt pappermat. upphöja i kvadrat <square a number>göra upp, betalasquare el. square up <it’s time I squared up with you>passa ihop, stämma överens <with med>
© NE Nationalencyklopedin AB