Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spy [spaɪ]verbspionera <on >
[spaɪ]substspion
spy ring [ˈspaɪrɪŋ]substspionliga
spew [spju:]verbspy, spy upp, spy ut
barf [bɑ:f]verbvard. spy, kräkas
puke [pju:k]verbvard. spy, kräkas
belch [beltʃ]verbrapaspy ut t.ex. rök
[beltʃ]substrapning
vomitˈvɒmɪtverbkräkas upp, spy, kräkas
ˈvɒmɪtsubstkräkning, kräkningsanfall; spyor
2 ring [rɪŋ]substring äv. boxn.run rings round sb vard. besegra ngn hur lätt som helstliga <spy ring>
[rɪŋ]verbringa, ringmärka
sick [sɪk]adjektivsjuk (före subst.) <her sick husband>; spec. amer. vanligen som predikatsfyllnad <she has been sick for a long time>be sick a) må illa, kräkas b) amer. vara sjukbe sick at (to, in) one’s stomach amer. må illafeel sick a) känna sig illamående, må illa b) amer. känna sig sjukreport sick sjukanmäla sigthe sick de sjukasjuklig, makaber <a sick joke>sick humour sjuk humorsick and tired of grundligt led på (åt)you make me sick jag mår illa bara jag ser dig
[sɪk]verbsick up vard. spy, spy upp
© NE Nationalencyklopedin AB