Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sprung [sprʌŋ]perf. p. av springadjektivresår-
interior-sprung [ɪnˌtɪərɪəˈsprʌŋ]adjektivinterior-sprung mattress resårmadrass
sprung bed [ˌsprʌŋˈbed]substantivresårsäng
spring [sprɪŋ]substantivvår äv. bildl. <the spring of life>; attr. vår-; för ex. jfr summersprång, hoppkälla <hot (mineral) spring>medicinal spring hälsobrunnfjäder <the spring of a carriage, the spring of a watch>; resårpl. springs äv. fjädringbildl. drivfjäder
(sprang sprung)intransitivt verbhoppa <spring out of bed, spring over a gate>, rusa <at (on) sb på ngn>, fara, flyga <spring up from one's chair>the doors sprang open dörrarna flög uppspring into existence få liv, uppståspring into (to) life sätta igång, startaspring to one's feet rusa (fara) upprinna, sprutatears sprang to her eyes hennes ögon fylldes av tårarspring up a) om växter spira, skjuta upp b) bildl. dyka uppindustries sprang up ⁅in the suburbs⁆ industrier växte upp…uppstå, uppkomma <from, out of av, ur>
(sprang sprung)transitivt verbfå att plötsligt öppna sig; spränga <spring a mine>, utlösaspring a trap få en fälla att smälla (slå) igen <upon om>[plötsligt] komma med <spring a surprise on (åt) sb>spring sth on sb överraska ngn med ngtspräckaspring a leak sjö. springa läck
© NE Nationalencyklopedin AB