Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sport [spɔ:t]substsport, idrott, idrottsgrenpl. sports a) (koll.) sport; idrott b) idrottstävling, idrottstävlingar <school sports>athletic sports friidrottsports car sportbilsports ground idrottsplatssports jacket blazer, kavaj; sportjacka
[spɔ:t]verbvard. ståta med, skylta med <sport a rose in one’s buttonhole>
lob [lɒb]substsport. lobb
[lɒb] (-bb-)
verbsport. lobba
diving [ˈdaɪvɪŋ]substsport. simhoppning
backhand [ˈbækhænd]substsport. backhand
jogger [ˈdʒɒgə]substsport. joggare
pentathlon [penˈtæθlɒn]substsport. femkamp
kickboard [ˈkɪkbɔ:d]substsport. kickboard
cheerleader [ˈtʃɪəˌli:də]substsport. hejarklacksledare
semifinal [ˌsemɪˈfaɪnl]substsport. semifinal
motocross [ˈməʊtəkrɒs]substsport. motocross
© NE Nationalencyklopedin AB