Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spend [spend] (spent spent)verbge ut, lägga ut pengar, göra av med, spenderaspend freely strö pengar omkring sigspend a penny vard. gå på toaanvända tid, krafter m.m., lägga ned, offra <on, in >tillbringa <spend a whole evening over a job>, fördriva
spent [spent]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. av spend
[spent]perfekt particip och adjektivförbrukad, förbi, sluttime well spent väl använd tid
penny [ˈpenɪ] (pl. pennies när mynten avses, el. pence när värdet avses)substpenny eng. mynt = 1/100 pund; amer., vard. encentslanta pretty penny en nätt summathey are ten (two) a penny det går tretton på dussinetspend a penny vard. gå på toa
water [ˈwɔ:tə]substvattenpl. waters a) vatten, vattenmassor b) farvatten <in British waters>body of water vattenmassatable water bordsvattenwater on the knee med. vatten i knätspend money like water ösa ut pengardrink the waters el. take the waters dricka brunnpass water kasta vatten, urineratake in water ta in vatten, läckakeep one’s head above water hålla sig flytande
[ˈwɔ:tə]verbvattna, bevattnawater down a) spä, spä ut b) göra urvattnadwatered down utspädd, urvattnadvattra <watered silk>vattna sig, vattnasit made his mouth water det vattnades i munnen på honomrinna, tåras <the smoke made my eyes water>
© NE Nationalencyklopedin AB