Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spelt [spelt]imperf. o. perf. p. av spell
wrongly [ˈrɒŋlɪ]adverbfel, felaktigt, fel-wrongly spelt felstavadorättvist <wrongly accused>
1 spell [spel] (spelt spelt)verbstava, stava till; bokstaveraspell out tyda, förklara klart och tydligt <let me spell out what this means to your career>innebära, betyda <it spells ruin>
double [ˈdʌbl]adjektivdubbel, tvåfaldigdouble figures tvåsiffriga talplay a double game spela dubbelspelstopped is spelt with a double p stopped stavas med två p
[ˈdʌbl]substexakt kopia, avbildfilm. etc. stand-in, dubbelgångaremil.at the double el. amer. on the double i språngmarschi tennisdoubles dubbel, dubbelmatch
[ˈdʌbl]verbfördubbla, dubblera; fördubblasvikadouble up böja (vika) ihop; vrida sigdouble up with laughter vika sig dubbel av skrattdouble oneself up krypa ihopsjö. runda, dubbleradouble a cape runda en udde
© NE Nationalencyklopedin AB