Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 spelt [spelt]substantivbot. spelt[vete], dinkel
1 spelt [spelt, vanl. britt.], imperf. o. perf. p. av spell
wrongly [ˈrɒŋlɪ]adverbfel, felaktigt, fel- <wrongly spelt>, orätt, oriktigtorättvist <wrongly accused>; med orätt
1 spell [spel] (~ed ~ed el. vanl. britt. spelt spelt)transitivt verbstava, stava till; bokstaverabli, 'säga' <c-a-t spells cat>innebära, medföra, betyda <it spells ruin>, vålla
intransitivt verbstava, stava rätt <he cannot spell>
transitivt verbmed adv.:spell outförklara bokstav för bokstav; redogöra detaljerat för; säga rent ut (klart och tydligt)förstå, [ut]tyda <spell out sb's meaning>
double [ˈdʌbl]adjektivdubbel; dubbel- <double room>; tvåfaldig; vid stavning två <stopped is spelt with double p>play a double game bildl. spela dubbelspel
adverbdubbelt <double as dear, see double>; två gånger
substantivthe double det dubbla; dubbelt så mycket (många)win the double fotb., vard. vinna både cupen och ligandouble or quits kvitt eller dubbeltexakt kopia; avbild; dubbelgångaretennis. o.d.doubles (med verb i sg.) dubbel, dubbelmatchmen's doubles herrdubbelwomen's doubles damdubbelplay doubles spela dubbelwin the doubles vinna dubbelturneringenmil. språngmarschat the double el. on the double åld. i språngmarsch; fortare än kvickt
transitivt verbfördubbla, dubbleravika (lägga, böja) dubbelsjö. runda, dubblera <double a cape>teat.double parts in a play spela dubbla roller i en pjäs
intransitivt verbfördubblas, öka (stiga) till det dubbla, bli dubbel
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:double backvända och gå (springa) tillbakadouble uptr. böja (vika) ihopdouble oneself up krypa (kura) ihopitr. vika sig [dubbel], vrida sigdouble up with pain vika sig dubbel av smärtadela rum, bo ihop
© NE Nationalencyklopedin AB