Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 spell [spel]substskift <spell of work>, omgångkort period, tid <a cold spell>
2 spell [spel]substtrollformelförtrollningbe under the spell of sb vara förtrollad av ngn; vara i ngns våld
1 spell [spel] (spelt spelt)verbstava, stava till; bokstaveraspell out tyda, förklara klart och tydligt <let me spell out what this means to your career>innebära, betyda <it spells ruin>
spell-checker [ˈspelˌtʃekə]substdata. stavningsprogram
spelt [spelt]imperf. o. perf. p. av spell
© NE Nationalencyklopedin AB