Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 spell [spel]substantivtrollformelförtrollning, trollkraft, förhäxningbreak the spell bryta förtrollningencast a spell on sb el. put a spell on sb förtrolla ngnbe under a spell vara trollbunden
2 spell [spel]substantiv[kort] period (tid) <a cold spell, a warm spell>breathing spell andrumfor a spell ett tag, en stund <sleep (wait) for a spell>skift <spell of work>, omgång, tur; sjö. törntake spells at the wheel turas om att köra
transitivt verbvanl. amer. avlösa
1 spell [spel] (~ed ~ed el. vanl. britt. spelt spelt)transitivt verbstava, stava till; bokstaverabli, 'säga' <c-a-t spells cat>innebära, medföra, betyda <it spells ruin>, vålla
intransitivt verbstava, stava rätt <he cannot spell>
transitivt verbmed adv.:spell outförklara bokstav för bokstav; redogöra detaljerat för; säga rent ut (klart och tydligt)förstå, [ut]tyda <spell out sb's meaning>
spell-check [ˈspeltʃek]transitivt verbdata. kontrollera stavningen i (hos) t.ex. ett ordbehandlingsdokument
1 spelt [spelt, vanl. britt.], imperf. o. perf. p. av spell
dizzy [ˈdɪzɪ]adjektivyr i huvudet; yr <with av>dizzy spell yrselanfallsvindlande <dizzy heights, a dizzy speed>förvirrad; virrig, snurrig
doom [du:m]substantivont öde, [olycklig] lott; undergång, död, dödsdom; högre makters domeverything is doom and gloom allting är hopplöst tristspell doom for bli dödsstöten förthe day of doom domens dag
transitivt verbom högre makter, ödet o.d. döma, [förut]bestämma
© NE Nationalencyklopedin AB