Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

speed limit [ˈspi:dˌlɪmɪt]substfartgräns, maximihastighet; hastighetsbegränsning
limit [ˈlɪmɪt]substgränsthat’s the limit! vard. det slår alla rekord!, det var det värsta!begränsningspeed limit hastighetsbegränsning
[ˈlɪmɪt]verbbegränsa
exceed [ɪkˈsi:d]verböverskrida <exceed the speed limit>; överstiga, överskjutaöverträffa
impose [ɪmˈpəʊz]verblägga på <impose taxes>; införa <impose a speed limit>impose a fine on sb döma ngn till böterimpose sth on sb pracka på ngn ngt, tvinga på ngn ngtimpose oneself on sb tvinga sig på ngn
© NE Nationalencyklopedin AB