Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spare time [ˌspeəˈtaɪm]substantivfritid, lediga stunder
spare [speə]adjektivledig; extra[-], reserv- <a spare key, a spare wheel>, överlopps-, till övers, i reservmager <a spare man, a spare diet>; knapp; klen
transitivt verbavvara, undvara <can you spare a pound?>can you spare me a few minutes? har du några minuter över [för mig]?enough and to spare nog och övernog, så det räcker och blir över⁅I have a few cigarettes⁆ to spare …som jag kan avvara, …över (till övers)⁅she caught the train⁆ with a few minutes to spare …med några minuter till godo, …med några minuters marginalI have little time to spare jag har ont om tid; jag har inte mycket tid över [för (till) det] a) skona <spare sb's life, spare sb's feelings> b) bespara <sb sth ngn ngt>, förskona <sb sth ngn från (för) ngt>spare oneself the trouble to bespara sig besväret att, inte göra sig besvär attspara på, hushålla med; använda sparsamtspare no expense inte sky (spara) några kostnaderreservera, sätta (lägga) åt sidan
substantivreservdel, lös delI've got a spare äv. jag har ett [däck (batteri o.d.)] i reserv
© NE Nationalencyklopedin AB