Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 sowsaʊsubstsugga
1 sowsəʊ (imperf. sowedperf. p. sown el. sowed)verbas a man sows, so shall he reap ordspr. som man sår får man skördasow a field with wheat så vete på en åker
sownsəʊnskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IPX saknasperf. p. av sow
whirlwind [ˈwɜ:lwɪnd]substvirvelvind, virvelsow the wind and reap the whirlwind ordspr. så vind och skörda storma whirlwind tour en blixtsnabb turné
wild [waɪld]adjektivvild, förvildadwild beast vilddjursow one’s wild oats så sin vildhavre, rasa utursinnig, rasandevild, uppsluppen <a wild party>vettlös <wild talk>, vanvettig <a wild idea>, vild <wild schemes>
[waɪld]adverb och adjektiv (med verb)vilt <grow wild>run wild a) växa vilt, förvildas; leva i vilt tillstånd b) springa omkring vind för våg <the children are allowed to run wild> c) skena, löpa amok
[waɪld]substpl. wilds vildmark, obygd, ödemark
© NE Nationalencyklopedin AB