Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

soul [səʊl]substsjälpoor soul stackars människa
soul-destroying [ˈsəʊldɪˌstrɔɪɪŋ]adjektivsjälsdödande <soul-destroying work>
soul-stirring [ˈsəʊlˌstɜ:rɪŋ]adjektivgripande
soul-searching [ˈsəʊlˌsɜ:tʃɪŋ]substsjälvrannsakan
mortal [ˈmɔ:tl]adjektivdödlig; döds- <mortal sin>his mortal remains hans jordiska kvarlevorvard.not a mortal soul inte en själ, inte en enda kotte
[ˈmɔ:tl]substdödligordinary mortals vanliga dödliga
lost [lɒst]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. av lose
[lɒst]adjektiv och perfekt particip (av lose)förlorad, borttappadget lost komma bort, försvinnalost property office hittegodsexpeditionvilsekommen <a lost child>; bortkommen, vilsen <I felt lost>; hjälplös <I’m lost without my glasses>förtappad, fördömd <a lost soul>försummad <lost opportunities>be lost on vara bortkastad på <the joke was lost on her>
heart [hɑ:t]substhjärtaheart failure med. hjärtsvikt, hjärtinsufficienschange of heart sinnesförändringheart and soul med liv och lust, med hela sin själput one’s heart and soul into… el. put one’s heart into… lägga ner hela sin själ i…break sb’s heart krossa ngns hjärtait breaks my heart to see… det skär mig i hjärtat att se…he had his heart in his mouth han hade hjärtat i halsgropenlose heart tappa modetset one’s heart on sth verkligen vilja ha ngtat heart i själ och hjärta, i grund och bottenwe have it very much at heart det ligger oss mycket varmt om hjärtatat the bottom of one’s heart innerst inneby heart utantill, ur minnetto one’s heart’s content av hjärtans lust, så mycket man villkortsp. hjärterkortpl. hearts hjärter
1 rest [rest]substvila, lugn, roa rest vilopaushave a rest vila sigset sb’s mind at rest lugna ngns farhågorstöd <a foot rest>musik. paustecken
[rest]verbvila, vila sig <from efter>I feel rested jag känner mig utviladrest with sb ligga hos ngn, ligga i ngns händerGod rest his soul! må han vila i frid!vila, stödja <rest one’s elbows on the table>
life [laɪf] (pl. lives laɪvz)substliv; livstid, livslängda life sentence livstidsfängelsethe life and soul of the party sällskapets medelpunkttell the children the facts of life vard. tala om för barnen hur ett barn kommer tillgreat loss of life stora förluster i människolivat my time of life vid min ålderI had the time of my life vard. jag hade jätteroligtnot for the life of me vard. inte för mitt liv, inte för allt i världennot on your life aldrig i livetlevnadsteckning, biografi <the lives of great men>konst. natur, verklighetlife class krokiklass med elever som tecknar efter levande modelllarger than life a) överdriven, som skiljer sig från mängden b) i övernaturlig storlekas large as life livslevande <there she was, as large as life>
© NE Nationalencyklopedin AB