Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

seek [si:k] (sought sought)verbsöka <seek one’s fortune>; sträva efter <seek fame>seek sb’s advice söka råd hos ngnseek out sb söka upp ngnseek for söka, söka efterbe sought after vara eftersöktsöka sig till, uppsöka <seek the shade>seek to do sth försöka göra ngt
© NE Nationalencyklopedin AB