Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sooner [ˈsu:nə]adverbtidigaresooner or later förr eller senarethe sooner the better ju förr dess bättreno sooner did we sit down than vi hade knappt satt oss förränno sooner said than done sagt och gjorthellre, snarare <I’d sooner stay at home>
later [ˈleɪtə]adjektivsenare
[ˈleɪtə]adverbsenare, efteråtsooner or later förr eller senarelater on senare, längre framsee you later! hej så länge!
than [ðæn, obetonat ðən, ðn]konjunktion och prepositionän, än vad som <more than is good for him>no sooner had we sat down than… knappt hade vi satt oss förrän…
better [ˈbetə]adjektiv och adverb (komparativ av good, well)bättrebe better off ha det bättre ställtno better than inte annat änso much the better el. all the better så mycket (desto) bättrethe sooner the better ju förr dess bättrefor better or for worse vad som än händerget the better of få övertaget överthink better of it komma på bättre tankaryou had better try det är bäst att du försökerhellre
[ˈbetə]verbförbättra, bättra på
say [seɪ] (said said)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassägaI say a) hör du, säg mig <I say, do you want this?> b) för att uttrycka överraskning jag måste säga att, vet du vad <I say, that’s a pretty dress!>I should say so! det tror 'jag det!you don’t say! el. you don’t say so! vad 'säger du!it says in the paper det står i tidningenhe is said to be the only one who… el. they say he is the only one who… han skall (lär) vara den ende som…having said that… å andra sidan…no sooner said than done sagt och gjortwhen all is said and done el. after all is said and done när allt kommer omkring2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasläsa, be <say a prayer>
[seɪ]substhave one’s say säga sin meninghe has no say han har ingenting att säga till om
the [obetonat: ðə framför konsonantljud, ðɪ framför vokalljud; betonat: ði:] (så alltid i betydelse 4)bestämda artikelnthe book bokenthe old man den gamle mannenhe is the captain of a ship han är kapten på en båtthe London of our days våra dagars Londonthe following story följande historiaon the left hand på vänster handspeak the truth tala sanningthe Dixons Dixons, familjen Dixonen, ettto the amount of till ett belopp avat the price of till ett pris avför att ge eftertryckis he 'the skiljetecken mellan denna IPA och föreg. font saknasði: Dr. Smith? är han den kände (berömde) dr Smith?den, det, dethe wretch! den uslingen!the idiots! vilka idioter!, såna idioter!
[ðə]adverbthe…~ ju…destothe sooner the better ju förr dess bättre
© NE Nationalencyklopedin AB