Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

something [ˈsʌmθɪŋ]pronomen och substnågot, någontingsomething or other någonting, någonting vad det nu är (var)something of the kind el. something of the sort någonting ditåt, något åt det hålletyou’ve got something there! där sa du någonting!
sicken [ˈsɪkən]verbinsjukna, börja bli sjuk <the child is sickening for something>göra illamående, äckla
ordinary [ˈɔ:dnrɪ]adjektivvanlig, ordinär, alldaglig
[ˈɔ:dnrɪ]substsomething out of the ordinary någonting utöver det vanliga
brew [bru:]verbbryggabrew tea koka tebryggasthere is something brewing det är något i görningen
[bru:]substbrygd
1 kind [kaɪnd]substslag, sortnothing of the kind inte alls såsomething of the kind något ditåta kind of ett slagsall kinds of alla slags, alla möjligathat kind of thing sådant därwhat kind of weather is it? vad är det för väder?they are two of a kind de är likadana
nature [ˈneɪtʃə]substnatur, naturennatur, karaktär, art, sort <things of this nature>human nature människonaturenby nature till sin natur, av naturensomething in the nature of något i stil med (före subst.) natur-nature conservation naturvårdnature reserve naturreservat
1 wind [wɪnd]substvind <warm winds>gust of wind kastby, vindstötthere is a strong wind det blåser hårttake the wind out of sb’s sails ta loven av ngn; förekomma ngnthere is something in the wind det är något under uppseglingthrow caution to the winds kasta all försiktighet överbordget one’s second wind hämta andan, hämta sigväderkornget wind of få nys om, få korn pågaser från magenbreak wind a) rapa b) släppa sigmusik.the wind blåsarnawind instrument blåsinstrumentvard.get the wind up bli skrajraise the wind skaffa pengar
[wɪnd]verbgöra andfådd <the race winded him>be winded vara andfådd
1 like [laɪk]adjektivlikbe like vara lik, likna <she is like him>, se ut somwhat’s it like? a) hur är den? b) hur ser den ut?I have one like this at home jag har en likadan hemma
[laɪk]prepositionsom <if I were like you>, liksom, liktlike this så härlike anything vard. som bara den <he ran like anything>nothing like vard. inte alls, inte på långt när <nothing like as old>something like omkring, ungefär, något i stil med
[laɪk]konjunktionvard. som <do it like I do>, såsom
[laɪk]substthe like något liknande, något dyliktvard.the likes of me såna som jag
why [waɪ]adverb (frågande) varförwhy don’t I come and pick you up? ska jag inte komma och hämta dig?why ever did he do that? varför i all världen gjorde han det? (relativt) varför <why I mention this is because…>; därför <that is why I like him>; till att <the reason why he did it>so that is why! jaså, det är därför!
[waɪ]interjektiont.ex. förvånat, indignerat, protesterande men…ju <don’t you know? why, it’s in today’s paper>, nej men <why, I believe I’ve been asleep>, ja men <why, it’s quite easy>t.ex. bedyrande, bekräftande ja, jowhy, no! nej då!, nej visst inte!why, of course jovisst!why, yes! oh ja!, javisst!, jovisst!ja…då <if that won’t do, why, we must try something else>
going [ˈgəʊɪŋ]substföre, väglag <heavy going>it’s heavy going det går trögtgo while the going is good gå medan det ännu finns en chans80 km an hour is good going 80 km i timmen är en bra fart
[ˈgəʊɪŋ]adjektiv och presens participväl inarbetad <a going concern>get going komma i gång; sätta i gång <get going!>get sth going få något i gånghave something going with ha något ihop medsom finns att få <the best coffee going>he ate anything going han åt allt som fanns att fåare there any going? finns det några att få?going, going, gone! vid auktion första, andra, tredje!she is going on for forty hon närmar sig de fyrtiobe going to (+ inf.) ska, komma att, tänka, ämna <what are you going to do?>
© NE Nationalencyklopedin AB