Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

someone [ˈsʌmwʌn]självst indef pronnågon; jfr somebody
1 grave [greɪv]substantivgrav; gravvårddig one's own grave gräva sin egen gravon the brink of the grave bildl. på gravens randsomeone (a ghost) has just walked over my grave jag ryser plötsligt av obehag, det går kalla kårar efter ryggen på migdo you think there's life beyond the grave? tror du på ett liv efter döden?he smoked himself into an early grave han fick en för tidig död på grund av sin rökning, han rökte ihjäl sigshe followed him to the grave hon följde honom i graven
1 wake [weɪk] (woke woken)intransitivt verbvakna <what time do you usually wake?>, vakna upp; bildl. vakna [upp] <wake from one's daydreams>wake to bildl. få upp ögonen för
(woke woken)transitivt verbväcka <the noise woke me>, väcka upp; bildl. väcka [upp], sätta liv iwake to life väcka till liv, återupplivawake to väcka till medvetande (insikt) om
(woke woken)intransitivt verb och transitivt verbsubstantiv[lik]vaka; minnesstundmed adv.:wake upitr. vakna <what time do you usually wake up?>, vakna upp; bildl. vakna [upp]wake up and smell the coffee amer., vard. se verkligheten som den ärtr. väcka <the noise woke me up>, väcka upp; bildl. väcka [upp], sätta liv i <she needs someone (something) to wake her up>wake up tobildl.itr. få upp ögonen förtr. väcka till medvetande (insikt) om
hustle [ˈhʌsl]transitivt verbknuffa [till], stöta [till], skuffa till, tränga [ihop]; fösa <hustle sb out of the room>, tvinga, pressa <into doing sth [till] att göra ngt>vard. skynda på, sätta fart på <hustle the work>vard. lura, blåsa på pengarhustle sb out of sth lura av ngn ngt, blåsa ngn på ngtdon't try to hustle me försök inga tricks med mig
intransitivt verbknuffas, trängas; tränga sig; pressa sig <someone hustled against her in the crowd>; tränga (armbåga) sig framvanl. amer., vard. fixa pengar (grejer) på olika, oftast olagliga sätt, t.ex.; sno stjäla; gå på gatan om prostituerad; langa narkotika; spela [hasard]
substantivknuffande, skuffandejäkthustle and bustle liv och rörelse, fart och flängvanl. amer., vard. blåsning; bondfångeri; sätt att fixa stålar; jfr hustle
fancy [ˈfænsɪ]transitivt verbvard. tycka om, vara förtjust i, gilla <I don't fancy this place>; känna för, vara pigg på <I don't fancy doing (att göra) it>; tända på; önska sig, vilja ha <what do you fancy for (till) dinner?>I fancy a beer jag vill gärna ha en öl, jag känner för en ölvard. vara stolt (mallig) överfancy oneself ha höga tankar om sig själv, tro att man är något <he fancies himself as an actor>föreställa sig, tänka sig, göra sig en bild av <can you fancy me as an actor?>; tycka sig finnajust fancy! el. fancy that! kan man tänka sig!, tänk bara!, tänk dig!fancy his believing it! tänk att han trodde det!inbilla sig, tycka <I fancied I heard footsteps>; vara benägen att tro <I rather fancy [that] he won't come>; förmoda
substantivfantasi, inbillningsförmåga; uppfinningsrikedomfantasi[bild], föreställning, dröm; inbillning <did I hear someone or was it only a fancy?>infall, [förflugen] idé; nyck <a passing (övergående) fancy>lust; tycke, förkärlek; böjelse, smak; svärmeripassing fancies flyktiga svärmerierit caught (took) my fancy äv. det föll mig i smaken, jag blev förtjust i det; jag fick lust till det
adjektivav högsta kvalitet, speciellt utvald <fancy crabs>; lyx-konstnärligt framställd (prydd), prydligt utsirad, ornerad; om tyger mönstrad, fasonerad; fin[are], mode-; nöjes-; stilig, snobbig; mångfärgadfancy waistcoat fantasiväst, fin uddavästfantastisk, nyckfull, godtyckligfancy price fantasipriskrånglig, svårfantasi-, gjord efter fantasin <a fancy picture, a fancy sketch>favorit-
walk [wɔ:k]intransitivt verb (se äv. walk)gå [till fots]; promenera, vandra, flanerawalk on all fours gå på alla fyraom spöken o.d. gå igen, visa sig, spöka
transitivt verb (se äv. walk)gå (promenera, vandra, flanera, spatsera, [gå och] driva) på (i); vandra (ströva) igenom; etc. av och an (fram och tillbaka) i (på) <walk the deck>; etc. igenom (över)walk it a) vard. gå [till fots], traska [och gå] <he had to walk it> b) sl. vinna en promenadsegerwalk the plank, se under plankwalk the streets gå (promenera etc.) på gatorna; åld., om prostituerad gå på gatanvard. följa, gå med <walk a girl home>hjälpa att gå, ledawalk the dog gå ut med (rasta) hunden
substantivpromenad; [fot]vandringit is only ten minutes' walk det tar bara tio minuter att gågo [out] for a walk el. take a walk gå ut och gå (promenera)take the dog for a walk gå ut [och gå] med hunden, rasta hundenpromenadväg, [gång]väg, allésport. gångtävling20 km. walk 20 km gång⁅I know her⁆ by her walk …på hennes sätt att gåpromenadtaktat a walk i skritt; gående⁅after running for two miles⁆ he dropped into a walk …började han gåbildl. område <other walks of science>, gebit, fackwalk of life a) samhällsställning, samhällsgrupp, samhällsklass <men from all walks of life> b) yrke[sområde]intransitivt verb och transitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:walk aboutgå (promenera etc.) omkring [i (på)]walk awaygå [sin väg]walk away with vard. knycka <someone has walked away with the silver>; [med lätthet] vinna (ta hem) <he walked away with the first prize>walk ingå (träda) in, stiga in (på)walk in on sb komma in oanmäld till ngnwalk intoetc. in (ner, upp) ivard. gå lös på, klå uppwalk offgå [sin väg]walk off with, se walk away withunder walk away b)ovanföra bort, dra i väg medwalk ongå ˈpå, gå (vandra) vidareteat. spela en statistroll, uppträda som statistI felt I was walking on air det kändes som om jag vandrade på små molnwalk outgå ut; gå ut och gågå i strejkwalk out on vard. gå ifrån, lämna <they walked out on the meeting>, överge <he has walked out on his girlfriend>, lämna i sticketwalk overföra (visa) omkring på (i)bildl.,walk all over topprida, trampa på, hunsa <don't let him walk all over you>sport. vinna på walk-over [över]; vinna en promenadseger [över]walk upgå (stiga) upp (uppför)gå (stiga) fram <to till>
© NE Nationalencyklopedin AB