Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

somehow [ˈsʌmhaʊ]adverbsomehow el. somehow or other på något sätt, på ett eller annat sättav någon anledning <she never liked me, somehow>
other [ˈʌðə]pronomenannan, annat, andra; ytterligarethe other day häromdagenevery other week varannan veckait was no other than the King el. it was none other than the King det var ingen annan än kungensomehow or other på ett eller annat sättamong others bland andra, bl.a.among other things bland annat, bl.a.
© NE Nationalencyklopedin AB