Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

solution [səˈlu:ʃən]substlösande, lösning <the solution of a problem>; upplösningkem. lösning
makeshift [ˈmeɪkʃɪft]substprovisorium, nödlösning
[ˈmeɪkʃɪft]adjektivprovisorisk, nöd- <a makeshift solution>
neat [ni:t]adjektivordentlig, vårdad <a neat appearance>, prydlig <neat writing>elegant, smidig <a neat solution>ren, outspädd <drink whisky neat>amer. jättebra, häftig
© NE Nationalencyklopedin AB