Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

solo [ˈsəʊləʊ] (pl. ~s)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmusik. solo2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassolouppträdande, solonummer
[ˈsəʊləʊ]adjektivsolo-, ensam- <solo flight>
[ˈsəʊləʊ]adverbsolo, ensam <fly solo>
1 flight [flaɪt]substflykt <the flight of a bird>, bana väg <the flight of an arrow>flygning <a solo flight>, flygturflight recorder färdskrivareflight el. flight of stairs trappatwo flights up två trappor upp
number [ˈnʌmbə]substantal, mängdfew in number el. few in numbers få till antaletsuperior in numbers numerärt överlägsennummer <telephone number>; tal <odd number>cardinal number grundtallook after number one bara tänka på sig själv, se om sitt eget husnummer av tidskriftteat. m.m. nummer <a solo number>numerus
[ˈnʌmbə]verbnumrera, pagineraomfatta, uppgå tillräkna <I number myself among his friends>räkna antalet avhis days are numbered hans dagar är räknade
© NE Nationalencyklopedin AB