Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

solid [ˈsɒlɪd]adjektivfast <solid fuel>solid food fast födafrozen solid hårdfrusensolidsolid gold massivt guldbastant, stadig <a solid meal>; stark, kraftigobruten, sammanhängandetwo solid hours två timmar i sträck, två hela timmara solid day’s work en hel dags arbete
[ˈsɒlɪd]substfys. fast kropppl. solids fast föda
workmanship [ˈwɜ:kmənʃɪp]substyrkesskicklighet, kunnandeutförande <articles of excellent workmanship>a piece of solid workmanship ett gediget arbete
responsible [rɪˈspɒnsəbl]adjektivansvarig <for för; to inför>; ansvarsfullmake oneself responsible for ta på sig ansvaret förvederhäftig, solid
1 sound [saʊnd]adjektivfrisk <sound teeth>, sundklok, sund, riktigsäker, solid <a sound investment>grundliga sound thrashing ett ordentligt kok strykom sömn djupa sound sleep djup sömn
[saʊnd]adverbsuntbe sound asleep sova djupt, sova gott
steadyˈstedɪadjektivstadig <a steady table>, fast, solid, stabil <a steady foundation>; stadgadjämn <a steady speed>, stadig <a steady improvement>
ˈstedɪadverbstadigt <stand steady>go steady vard. kila stadigt
ˈstedɪinterjektionta det lugnt!
ˈstedɪverbgöra stadig, lugna; stabilisera <steady prices>steady one’s nerves lugna nerverna
matter [ˈmætə]substämne, stoff, materia <solid matter>ämne, innehållsak <a matter I know little about>, angelägenhet, affär, frågapl. matters förhållanden, förhållandenait’s no laughing matter det är ingenting att skratta åtas a matter of course självfallet, självklarta matter of fact ett faktumas a matter of fact i själva verketit is only a matter of time det är bara en tidsfrågamake matters worse förvärra saken, förvärra situationenfor that matter för den delenno matter det gör ingenting, det spelar ingen rollno matter how I try hur jag än försökerno matter where it is var den än ärwhat’s the matter? vad står på?, vad har hänt?what’s the matter with him? vad är det med honom?med. var
[ˈmætə]verbbetyda, vara av betydelseit doesn’t matter det gör ingenting, det spelar ingen rollit doesn’t matter to me det gör mig detsamma
© NE Nationalencyklopedin AB