Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

solar [ˈsəʊlə]adjektivsol- <solar system, solar energy>solar plexus [ˌsəʊləˈpleksəs]skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ipa-group saknasanat. el. boxn. solarplexus
plexus [ˈpleksəs]substsolar plexus solarplexus
eclipse [ɪˈklɪps]substförmörkelse, eklipsan eclipse of the sun el. a solar eclipse en solförmörkelse
[ɪˈklɪps]verbförmörkaöverglänsa, ställa i skuggan
system [ˈsɪstəm]substsystempostal system postväsenprison system fängelseväsensolar system solsystemmake a system of sätta i systemget sth out of one’s system komma över verkningarna av något
© NE Nationalencyklopedin AB