Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

conman [ˈkɒnmæn] (pl. conmen)substvard. bondfångare, sol-och-vårare
con artist [ˈkɒnˌɑ:tɪst]substvard. bondfångare, sol-och-vårare
solar [ˈsəʊlə]adjektivsol- <solar system, solar energy>solar plexus [ˌsəʊləˈpleksəs]skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ipa-group saknasanat. el. boxn. solarplexus
lonely-hearts [ˌləʊnlɪˈhɑ:ts]subst pllonely-hearts club ensamma hjärtans klubblonely-hearts racketeer sol-och-vårare
sunny [ˈsʌnɪ]adjektivsolig; sol- <sunny day>look on the sunny side of things el. look on the sunny side se allt från den ljusa sidan
sun [sʌn]substsol, solskeneverything under the sun allt mellan himmel och jord
[sʌn] (-nn-)
verbsolasun oneself sola sig
© NE Nationalencyklopedin AB