Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 soil [sɔɪl]substjord, jordmån, mull, myllamark <on foreign soil>
2 soil [sɔɪl]verbsmutsa, smutsa ner, solka, solka nersoiled linen smutskläder, smutstvätt
3 till [tɪl]verbodla, odla upp, bruka <till the soil>tilled land odlad jord, odlad mark
surface [ˈsɜ:fɪs]substyta, utsidaon the surface på ytan, ytligt sett
[ˈsɜ:fɪs]adjektivyt- <surface soil>; dag- <surface mining>surface mail ytpost
[ˈsɜ:fɪs]verbstiga (dyka) upp till ytan
virgin [ˈvɜ:dʒɪn]substjungfru, oskuldthe Virgin Mary jungfru Mariathe Blessed Virgin el. the Holy Virgin den heliga jungfrun
[ˈvɜ:dʒɪn]adjektivjungfruliga virgin speech ett jungfrutala virgin voyage en jungfruresaobefläckad, kyskvirgin soil jungfrulig mark, orörd mark
© NE Nationalencyklopedin AB