Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

soft [sɒft]adjektivmjuk; löshave a soft spot for vara svag försoft toy gosedjurdämpad <soft light, soft music>, mildsoft pedal musik., vard. vänsterpedalsoft drink läskedrycklätt, lindrig <soft job>vard. mjäkig, vek
© NE Nationalencyklopedin AB