Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

so [səʊ]adverb, på det här sättetit’s so kind of you! det var mycket vänligt av dig!is that so? jaså?, säger du det?if so i så falldetI’m afraid so jag är rädd för detI believe so jag tror detI told you so! vad var det jag sa!It was cold yesterday. – So it was. Det var kallt i går. – Ja, det var dethe’s hungry and so am I han är hungrig och det är jag också (med)
[səʊ]konjunktion, och därför, varför <she asked me to go, so I went>i utrop , jaså, alltså <so you’re back again!>so there! så det så!so what? än sen då?
so-so [ˈsəʊsəʊ]adjektiv och adverbvard. skaplig, skapligt, sådär
so-and-so [ˈsəʊənsəʊ]substden och den, det eller detneds. typ, fårskalle <that old so-and-so>
say-so [ˈseɪsəʊ]substvard.påståendetillåtelse <on the doctor’s say-so>
so-called [ˌsəʊˈkɔ:ld, före subst. ˈsəʊkɔ:ld]adjektivs.k., så kallad
SEförk. för south-east, south-easternSO,
and [ənd, ən, betonat ænd]konjunktionochand so on el. and so forth och så vidareförk.osv.
forth [fɔ:θ]adverbframåt, vidareand so forth osv.fram, ut <bring forth, come forth>
expect [ɪkˈspekt]verbvänta, vänta sig, förväntavard. förmodaI expect so jag förmodar detvard.be expecting vänta barn
afraid [əˈfreɪd]adjektivrädd <of för>I’m afraid not tyvärr inteI’m afraid so jag är rädd för det, tyvärr
© NE Nationalencyklopedin AB