Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

snatch [snætʃ]transitivt verbrycka till sig, rafsa (nappa) åt sig <äv. snatch up>, gripa (hugga) [tag i]snatch away rycka bort (undan)snatch off rycka (slita) av [sig]stjäla [sig till] <snatch a kiss, snatch a nap>kidnappasno, stjälahaffabe snatched torska, åka dit
intransitivt verbsnatch at gripa efter
substantivkort period (stund)[brott]stycke; stump; bitstöldkidnappninggripande [av brottsling]vulg. fittai tyngdlyftning ryck
snatch squad [ˈsnætʃskwɒd]substantivspecialtränad grupp poliser (soldater) som skingrar demonstranter genom att snabbt plocka ut och arrestera upprorsledarna
© NE Nationalencyklopedin AB