Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

snap [snæp]intransitivt verbnafsa, snappa, hugga <at efter>fräsa, fara ut <äv. snap out, she snapped at (åt, mot) him>gå av (itu), brytas av (itu), knäckas <äv. snap off, snap in two, the branch snapped>his nerves snapped hans nerver sviktade (klickade, höll inte)knäppa [till]the lid snapped shut locket smällde igenvard.snap to it raskt ta itu med saken, sätta i gång omedelbarttry to snap out of it! försök att komma över det!, ryck upp dig!
transitivt verbsnap up nafsa (nappa) åt sig, snappa uppsnap sb's head off bita (snäsa) av ngnbryta av (itu) <äv. snap off>; slita av <snap a thread>knäppa med <snap one's fingers>, smälla med <snap a whip>snap one's fingers at sb bildl. strunta i ngn; visa förakt för ngnknäppa igen <snap a clasp>snap the lid shut smälla (slå) igen locketknäppa, fotografera
substantivnafsande a) knäpp, knäppande <a snap with one's fingers> b) knäck; smäll <the oar broke with a snap>foto., vard.a snap, se snapshotamer. [tryck]knäppe, lås <the snap of a bracelet>; tryckknappslags kortspel för barnamer., vard. lätt sak, bagatellslags småkakaginger snaps ung. [hårda] pepparkakor
adjektivsnabb, snabb-, på stående fot <a snap decision>parl. plötslig, överrumplings- <snap division (vote) (votering)>
adverbgo snap gå av med en smäll
snap fastener [ˈsnæpˌfɑ:snə]substantivtryckknapp
cold snap [ˌkəʊldˈsnæp]substantivköldknäpp
brandy snap [ˈbrændɪsnæp]substantivung. ingefärsflarn
ginger nut [ˈdʒɪn(d)ʒənʌt] och ginger snap [ˈdʒɪn(d)ʒəsnæp]substantivtunn spröd pepparkaka
© NE Nationalencyklopedin AB