Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

snap [snæp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnafsa, snappa, hugga <at efter>snap up nafsa (nappa) åt sig, snappa upp2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfräsa, fara ut <she snapped at him>3snap el. snap off a) gå av (itu), brytas av (itu) b) bryta av (itu); slita av <snap a thread>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasknäppa, knäppa till; knäppa med <snap one’s fingers>, smälla med <snap a whip>snap shut smälla igen5vard.snap into it raskt ta itu med sakentry to snap out of it! försök att komma över det!
[snæp]substknäpp, knäppande <a snap with one’s fingers>knäck; smäll <the oar broke with a snap>tryckknapp
snap-fastener [ˈsnæpˌfɑ:snə]substtryckknapp
© NE Nationalencyklopedin AB