Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smote [sməʊt]imperf. av smite
smite [smaɪt] (smote smitten)transitivt verb (se äv. smitten)   åld. el. litt. el. skämts.slå <smite sb on the head>he smote his breast han slog sig för sitt bröstmy conscience smote me samvetet slog mig, jag fick samvetskvalslå ned, förgöra, dräpa
© NE Nationalencyklopedin AB