Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smoker [ˈsməʊkə]subströkarea heavy smoker en storrökarevard. rökkupé
chain-smoker [ˈtʃeɪnˌsməʊkə]substkedjerökare
non-smoker [ˌnɒnˈsməʊkə]substicke-rökarekupé för icke-rökare
heavy [ˈhevɪ]adjektivtung, kraftigheavy traffic a) tung trafik b) livlig trafikstor <heavy expenses>; svår <a heavy loss, a heavy defeat>; stark, kraftig <a heavy dose>a heavy fine höga bötera heavy smoker en storrökareansträngande, hård <heavy work>
© NE Nationalencyklopedin AB