Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smoke [sməʊk]subströkvard. rök, bloss <long for a smoke>
[sməʊk]verbryka <the chimney smokes>, osa <the lamp smokes>röka <may I smoke?>smoked ham rökt skinka
pall [pɔ:l]substbårtäckea pall of smoke en mörk rökridå
wreathri:θpl.ri:ðz el. ri:θssubstkrans av blommor m.m., girlandvindling, virvel, slinga <a wreath of smoke>
plume [plu:m]substplymborrowed plumes lånta fjädrara plume of smoke ett rökmoln
[plu:m]verbpryda med fjädrar (plymer)om fågel putsa <plume itself>plume oneself stoltsera <on med>
trail [treɪl]subststrimma, slinga <a trail of smoke>spårleave in one’s trail ha i släptåg, medföra <war left misery in its trail>be hot on the trail of sb vara tätt i hälarna på ngnled, vandringslednature trail naturstig
[treɪl]verbsläpa, släpa i marken <her dress trailed across the floor>, dra efter sigtrail away el. trail off dö bortsläpa sig, släpa sig fram; driva <smoke was trailing from the chimneys>spåra, spåra uppkrypa, slingra sig om t.ex. växt, ormvard.trail el. trail behind komma efter, sacka eftertrail by one goal sport. ligga under med ett mål
water [ˈwɔ:tə]substvattenpl. waters a) vatten, vattenmassor b) farvatten <in British waters>body of water vattenmassatable water bordsvattenwater on the knee med. vatten i knätspend money like water ösa ut pengardrink the waters el. take the waters dricka brunnpass water kasta vatten, urineratake in water ta in vatten, läckakeep one’s head above water hålla sig flytande
[ˈwɔ:tə]verbvattna, bevattnawater down a) spä, spä ut b) göra urvattnadwatered down utspädd, urvattnadvattra <watered silk>vattna sig, vattnasit made his mouth water det vattnades i munnen på honomrinna, tåras <the smoke made my eyes water>
use [ju:s]substanvändning, begagnande, brukmake use of använda, begagna sig av, utnyttjadirections for use bruksanvisningbe in use vara i brukgo out of use komma ur bruknytta, gagn, fördelwhat’s the use? vad tjänar det till?be of use vara till nyttabe of no use el. be no use inte gå att använda, vara till ingen nyttahe is no use han duger ingenting till, han är värdelösit’s (there’s) no use trying det tjänar ingenting till att försöka, det är ingen idé att försökalose the use of one eye bli blind på ena ögatlose the use of one’s legs förlora rörelseförmågan i benenroom with use of kitchen rum med tillgång till kök
[i betydelse 1 o. 2 ju:z, i betydelse 3 ju:s]verbanvända, begagna, bruka, nyttja <as som; for till, för; som, i stället för; to+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknastill att, för att + inf.>; utnyttja <he uses people>I could use a drink det skulle sitta bra med något att drickause force bruka våldmay I use your telephone? får jag låna din telefon?use up el. use förbruka, göra slut på, uttömmaused to brukade <he used to say>there used to be… förr fanns det…he used to smoke a pipe han brukade röka pipathings are not what they used to be det är inte längre som förrused to (i nekande satser): he used not to be like that el. he usen’t to be like that el. he didn’t use to be like that han brukade inte vara sådan
mind [maɪnd]substsinne, själ; förståndhave an open mind vara öppen för nya idéerpresence of mind sinnesnärvarokeep one’s mind on koncentrera sig påin mind and body till kropp och själin one’s right mind el. of a sound mind vid sina sinnens fulla brukin one’s mind’s eye för sitt inre ögathat was a weight (load) off my mind en sten föll från mitt bröstget sth off one’s mind få ngt ur tankarnahave sth on one’s mind ha ngt på hjärtatwhat have you got on your mind? vad har du på hjärtat?have a th at the back of one’s mind ha ngt ständigt i tankarnabe out of one’s mind vara från sina sinnenchange one’s mind ändra mening, ändra åsiktgive sb a piece of one’s mind säga ngn sin mening rent utread sb’s mind läsa ngns tankarto my mind enligt min meninglust, böjelsehave a good (great) mind to ha god lust atthave half a mind to nästan ha lust attknow one’s own mind veta vad man villmake up one’s mind besluta sig, bestämma sigbe in two minds vara villrådigminnebear sth in mind ha ngt i minnetit must be borne in mind that man får inte glömma atthe puts me in mind of han påminner mig ompersons ande, hjärnagreat minds snillensmall minds trångsynta människor
[maɪnd]verbge akt påmind! akta dig!, se upp!mind you are in time! se till att du kommer i tid!mind you don’t fall! akta dig så att du inte faller!mind your head! akta huvudet!mind what you are doing! se dig för!se efter, sköta om, passa <mind children>mind your own business! vard. sköt du ditt!bry sig om, tänka påI don’t mind… jag bryr mig inte om…; jag har inget emot…I don’t mind if I do tack gärnado you mind if I smoke el. do you mind my smoking? har du något emot att jag röker?I don’t mind gärna för mig, det har jag inget emotwould you mind shutting the window? vill du vara snäll och stänga fönstret?
© NE Nationalencyklopedin AB