Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

there [ðeə]adverbdär, dit, fram, frammewe’ll soon be there vi är snart frammewe’ll soon get there vi kommer snart dit, vi är snart därthere and back fram och tillbakadown there a) därnere b) dit ner c) in ditthere you are! a) var så god! b) jaså, där är du! c) där ser du!carry this for me, there’s a dear bär den här, så är du snälldetthere were only two left det fanns bara två kvar, det var bara två kvarthere is no knowing when… man kan aldrig veta när…
[ðeə]interjektionså där! <there, that will do>, så där ja! <there! you’ve smashed it>there, there! lugnande el. tröstande såja!, seså! <there, there! don’t cry>there now! så där ja! nu är det klart
© NE Nationalencyklopedin AB