Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smash [smæʃ]verbsmash el. smash up slå sönder, krossasmash el. smash to pieces gå sönder, gå i kras, krossassmash into krocka medsmash up kvadda, krossasport. smasha
[smæʃ]substslag, smäll; brak <fall with a smash>krock, kollision; kraschsport. smash
smash-and-grab [ˌsmæʃənˈgræb]adjektivthere was a smash-and-grab raid tjuvarna krossade skyltfönstret och tog sakerna (varorna)
smithereensˌsmɪðəˈri:nzsubst plvard. småbitarsmash to smithereens slå i tusen bitar
© NE Nationalencyklopedin AB