Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

small-scale [ˈsmɔ:lskeɪl]adjektivi liten skala, småskalig
1 scale [skeɪl]substantivskala; måttstock äv. bildl.scale of pay lönetariffthe scale of F mus. F-skalanpractise scales mus. öva skalorbe high in the social scale stå högt på den sociala rangskalansink in the social scale sjunka socialton a large (small) scale i stor (liten) skala äv. bildl.on the scale of 1 to 50,000 i skala 1:50 000out of scale oproportionerligto scale skalenligomfattning, viddthe full (sheer) scale of the disaster katastrofens hela omfattning, hela omfattningen av katastrofen
transitivt verbklättra uppför (upp på), bestiga <scale a hill>, klättra upp i; mil. stormascale new heights bildl. nå nya höjdpunkter (toppar)avbilda (rita) skalenligt <scale a map>; ordna efter [viss] skala, gradera <scale tests>
transitivt verbmed adv.:scale down[för]minska skalenligtbildl. minska, trappa nerscale upöka (förstora) skalenligtbildl. öka, trappa upp
© NE Nationalencyklopedin AB